We are
DLA Piper.

Our Amsterdam office was established in 2005, and is now home to more than 250 people – including over 150 lawyers, civil-law notaries and tax advisers – providing high-quality legal services to our Dutch and global clients. We combine the best of both worlds: we’re deeply rooted in the Dutch market and part of a global network working in more than 40 countries.

Wij zijn
DLA Piper.

Ons kantoor in Amsterdam werd in 2005 geopend. Er werken nu meer dan 250 medewerkers, waaronder meer dan 150 juristen, notarissen en belastingadviseurs. Zij verlenen hoogwaardige juridische diensten aan onze Nederlandse en wereldwijde cliënten.

Local strength

The atmosphere in our Amsterdam office is what makes us unique in the Netherlands. We are entrepreneurial and collaborative. We are also ambitious; working together to achieve our goals for our clients. We also have a genuine interest in each other and enjoy attending social events together and giving our best at sports tournaments.

More information

Working at DLA Piper in Amsterdam, you get a large amount of autonomy and responsibility from the start, as well as a diverse group of great colleagues.

Our achievements

Protecting human rights

We are committed to giving pro bono legal advice, training and representation to those in need and strong advocates of protecting the right of children and migrants. Every year we organise a 10-week legal training programme called Know Your Rights for refugees and asylum seekers.

Talent Class

Twice a year we organise the Talent Class for law students. At our offices in Amsterdam and Dubai or Toronto, you and your team get five days to convince an international client and win the pitch. This gives a crash course in personal development and a very good picture of what it’s like to work at DLA Piper.

Achievements

In 2018 DLA Piper was awarded #2 Benelux M&A Legal Adviser of the Year by Mergermarket. We are very proud of all our rankings and awards, and in particular on:

  • #1 Daphne Bens, female deal maker of the Netherlands (OverFusies)
  • The Amsterdam IP&T practice group won the 2018 Copyright Firm of the Year award.

Involvement

We are proud to work collaboratively across our practice groups and departments. This includes our quarterly Office Talk meeting for all our people which includes discussion of how we want to develop the way we collaborate and support each other, making it easier and more fun to work together.

Our people

“The best part is the variety of work and that my role is diverse and challenging. Every day is different and unpredictable, which enables me to learn and develop myself rapidly.”

— Milou
— Lawyer

Read

“Every day is different at DLA Piper. You need to be controlling a lot of things at once.”

— Mikal
— Senior Secretary

Read

“To be successful you need to be assertive, show initiative and have a pioneering spirit. If you truly want to make an impact, it’s possible to do so at DLA Piper.”

— Rhys
— Tax Advisor

Read

Who we are

Our vision

At DLA Piper we strive to be the leading global business law firm by delivering quality and value to our clients. We believe that great businesses can make a better world. That’s why we work hard to achieve the best results for our clients, wherever they do business, and for our people, wherever they work.

We’ve created a culture where every voice counts and every success is recognised. And in the face of fundamental changes in the legal industry, we’re redefining the structure and approach of the traditional law firm.

Our culture and values

We’ve created a culture that encourages and values individual choice and opportunity, combined with inclusion and teamwork. We give, we share and encourage you to do the same.

Our culture is always open and always honest, strengthened by the four values we live every day: Be Supportive; Be Collaborative; Be Bold; Be Exceptional.

We redefine the possible

At DLA Piper, innovation and challenging the status quo are the vital spark to how we think and what we do. Together, we create exceptional experiences, outcomes and growth for our clients and people.

We make this happen with a culture where you bring your passion and individuality to work every day. We want you to reach your full potential as part of a diverse, global team that thrives on collaboration, and seizing opportunities and commercial edge.

Waar staan wij voor

Op ons kantoor heerst een sfeer die ons uniek maakt in Nederland: wij zijn ondernemend en werken graag met elkaar samen. Naast dat er ambitieus wordt samengewerkt om onze doelen te bereiken, is er oprechte interesse in elkaar. Naast het werk nemen we daarom graag samen deel aan sociale activiteiten en sportevenementen.

 

Meer informatie

Als je bij DLA Piper in Amsterdam start, krijg je vanaf het begin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en autonomie en een grote, diverse groep leuke collega’s.

Onze prestaties

Pro bono

Wij zetten ons in om pro bono juridisch advies, training en vertegenwoordiging te verlenen aan mensen die het nodig hebben. Hierbinnen richten we ons met name op de bescherming van kinderrechten, migrantenrechten en de ‘rule of law’. Zo organiseren wij elk jaar een juridisch trainingsprogramma van 10 weken genaamd Know Your Rights, voor vluchtelingen en asielzoekers.

 

Talent Class

Twee keer per jaar organiseren wij een Talent Class voor rechtenstudenten. Op onze kantoren in Amsterdam en Dubai of Toronto krijgen jij en je team vijf dagen om een internationale cliënt te overtuigen en de pitch te winnen. Hiermee krijg je een spoedcursus op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en een goed inzicht in hoe het is om bij DLA Piper te werken.

Prestaties

In 2018 is DLA Piper de tweede plaats toegekend door Mergermarket bij de ‘Benelux M&A Legal Adviser of the Year’ awards. Wij zijn heel trots op al onze rankings en awards, met in het bijzonder:
• #1 Daphne Bens, vrouwelijke dealmaker van Nederland (OverFusies)
• De IP&T praktijkgroep won de Copyright Firm of the Year award 2018.

Betrokkenheid

Wij zijn er trots op dat al onze praktijkgroepen en stafafdelingen geïntegreerd met elkaar samenwerken. Deze betrokkenheid wordt extra versterkt tijdens de driemaandelijkse Office Talk, waarin de laatste ontwikkelingen binnen kantoor en DLA Piper worden besproken en daarnaast, al dan niet met een spreker, actuele thema’s worden behandelend om de samenwerking nog verder te kunnen versterken.

Onze mensen

“Het beste is de verscheidenheid van het werk en het feit dat mijn rol gevarieerd en uitdagend is. Elke dag is anders en onvoorspelbaar, waardoor ik snel kan leren en mezelf snel kan ontplooien.”

— Milou
— Advocaat

READ

“Elke dag is anders bij DLA Piper. Je moet veel dingen tegelijk onder controle hebben.”

— Mikal
— Senior Secretaresse

READ

“Om succesvol te zijn moet je assertief zijn, initiatief tonen en een pioniersgeest hebben. Als je echt een effect wilt hebben, dan kan dat bij DLA Piper.”

— Rhys
— Belastingadviseur

READ

Wie we zijn

Onze visie

Bij DLA Piper streven wij ernaar om de ‘leading global business law firm’ te zijn door het bieden van kwaliteit en toegevoegde waarde aan onze cliënten. Wij geloven dat sterke bedrijven kunnen bijdragen aan een betere wereld. Daarom zetten wij ons in om de beste resultaten te behalen voor onze cliënten, ongeacht waar zij zaken doen, en voor onze mensen, waar ter wereld zij ook werken.

Binnen onze organisatiecultuur telt elke stem mee en wordt elk succes erkend. Met het oog op de grote veranderingen die in de juridische sector plaatsvinden, zijn wij bezig om de structuur en aanpak van het traditionele advocatenkantoor te herdefiniëren.

Onze bedrijfscultuur en waarden

Onze organisatiecultuur stimuleert en waardeert individuele keuzes en kansen. Dit wordt gecombineerd met inclusiviteit en teamwork. Wij moedigen jou aan hieraan bij te dragen.

Binnen DLA Piper heerst een open een eerlijke cultuur. Dit wordt versterkt door de vier waarden die wij dagelijks uitdragen: Be Supportive, Be Collaborative, Be Bold en Be Exceptional.

We redefine the possible

Bij DLA Piper zijn innovatie en verandering van de status quo crucial voor hoe wij denken en wat wij doen. Samen creëren we uitzonderlijke ervaringen, uitkomsten en groei voor onze cliënten en medewerkers.

Dit is mogelijk door een cultuur waarin ruimte is voor jouw eigen passie en persoonlijkheid. Wij willen dat jij het beste uit jezelf haalt. Dit doe je door deel uit te maken van een internationaal en divers team dat gedreven wordt door samenwerking en kansen en commerciële mogelijkheden benut.